Nieuw Apeldoorn volgt het gedachtegoed van Bob de Wit’s Society 4.0. Hierin staan 9 domeinen gedefinieerd.

Wat is Society 4.0?

Society 4.0 is een samenleving waar de belangen van burgers in zijn algemeenheid centraal staan.

Regio’s vormen in de nabije toekomst de basis van een burgersamenleving, omdat vele technologische ontwikkelingen de decentrale productie van primaire menselijke levensbehoeften mogelijk maken – van energie en voedsel tot gezondheid en onderwijs. De schaalgrootte die nodig was in een industriële samenleving met massaproductie is steeds minder relevant, en daarmee ook de landelijke inrichting van de samenleving. De fundamenten van onze samenleving dienen opnieuw te worden opgebouwd. Wij starten Society 4.0 door initiatieven te ondersteunen met de her-inrichting van regio’s door middel van inspiratie, kennisdeling, netwerken, experts, actieplannen en concrete toepasbare oplossingen en waar mogelijk financiering.

 • Democratisch ondernemen in de regio

  De schaalgrootte van de toekomstige samenleving is de regio, maar de huidige bestuurlijke inrichting niet is ingericht op het evenredig vertegenwoordigen van de belangen van burgers en ondernemers op regionale schaal. Hier is een ander democratisch proces van besluitvorming voor nodig. De inspiratie voor de nieuwe regionale democratische besluitvorming zijn ondernemingen die bekend staan onder…

  Lees meer…


 • Regionale economie

  Door regionaal te kopen gaat de koopkracht regionaal rond voordat ze als gewone euro’s buiten de gemeenschap uitgegeven worden. Die extra geldcirculatie betekent dat bedrijven extra verkopen doen, extra inkomen voor hen en hun medewerkers genereren. Het geld wordt vier keer of nog vaker verdiend en weer uitgegeven voordat het uit de gemeenschap verdwijnt. Hetzelfde…

  Lees meer…


 • Betalen en bankieren met lokaal geld

  Belangrijke instrumenten voor het stimuleren (‘boosten’) van een regionale economie zijn een lokale munt (die ontworpen is om de belangen van de regio te dienen) en het openen van lokale betaalrekeningen door ondernemingen, overheid en burgers. De stap van lokaal geld naar lokaal crypto geld is klein maar belangrijk. Dit is lokaal digitaal geld, op basis van de blockchain…

  Lees meer…


 • Regionale digitale infrastructuur

  Een regionale digitale infrastructuur zorgt ervoor dat de afhankelijkheid van de technologiegiganten sterk afneemt en dat het eigendom van de data wordt behouden. Met een netwerk van computer servers in kantoorgebouwen, winkels, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en woonkamers kan een regionaal decentraal netwerk worden gebouwd. Omdat de fysieke infrastructuur (glasvezelnet) vaak in private handen is, zullen…

  Lees meer…


 • Regionale nutsvoorzieningen

  Voor autonome regio’s zijn eigen nutsvoorzieningen voor water en energie onontbeerlijk. Voldoende water en energie zijn geen vanzelfsprekendheid meer, huishoudens, ondernemingen en publieke organisaties moeten ernaar streven om energie neutraal te worden, en om de energie duurzaam op te wekken. Technisch is het mogelijk om steeds meer energie lokaal op te wekken zoals met zonne-…

  Lees meer…


 • Gezondheid

  Gezondheid is meer dan het behandelen van ziekten, het begint met preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. Gezond blijven betekent goede voeding, sporten, bewegen en ontspanning. De relatie van de mens met de natuur moet worden hersteld, en in de geneeskunde moeten de aanbieders in het zorgdomein de integrale gezondheid van burgers weer centraal…

  Lees meer…


 • Lokaal, gezond en duurzaam voedsel

  De voedselproductie heeft eeuwenlang een regionale functie gehad, en de huidige trend is weer terug naar die regionale functie. Regionale voedselproductie en -consumptie verbindt de belangen van de producenten en consumenten van voedsel. Hiernaast is de burger in Regio 4.0 betrokken als investeerder (mede-eigenaar), afnemer en als arbeider, en wordt de menselijke waardigheid hersteld, met…

  Lees meer…


 • Samen Wonen

  Bezit wordt minder belangrijk, deelfietsen en deelauto’s bijvoorbeeld worden steeds meer de norm. Bovendien worden de burgers in Regio 4.0 door economische (recessie en minder betaalde arbeid) en technologische ontwikkelingen (3-D printing, decentrale energie- en voedselproductie) behalve consumenten ook producenten. Ook het toenemende belang van duurzaamheid heeft invloed op het toekomstige wonen. Als gevolg hiervan…

  Lees meer…


 • Leren en Ont-Wikkelen

  Het oorspronkelijke doel van onderwijs om de mens te verheffen wordt belangrijker dan ooit. Niet meer de vraag vanuit de arbeidsmarkt maar het verkrijgen van geestelijk evenwicht en het ontwikkelen van emotionele intelligentie van kinderen moeten het uitgangspunt worden. De vaardigheden kritisch denken, communicatie, samenwerking en creatief denken worden cruciaal. De kern van onderwijs wordt…

  Lees meer…