De schaalgrootte van de toekomstige samenleving is de regio, maar de huidige bestuurlijke inrichting niet is ingericht op het evenredig vertegenwoordigen van de belangen van burgers en ondernemers op regionale schaal. Hier is een ander democratisch proces van besluitvorming voor nodig.

De inspiratie voor de nieuwe regionale democratische besluitvorming zijn ondernemingen die bekend staan onder de term ‘Steward Ownership’ – deze bedrijven zijn eigenaar van zichzelf en niet van externe aandeelhouders. De juridische vorm in Nederland is de ‘coöperatieve vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’, en de leden zijn burgers en ondernemers in de regio. In de moderne vorm wordt gebruik gemaakt van de blockchain technologie om te faciliteren.