Gezondheid is meer dan het behandelen van ziekten, het begint met preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. Gezond blijven betekent goede voeding, sporten, bewegen en ontspanning. De relatie van de mens met de natuur moet worden hersteld, en in de geneeskunde moeten de aanbieders in het zorgdomein de integrale gezondheid van burgers weer centraal stellen, en niet hun verdienmodel en de financiële verlokkingen van de zieke en ziekmakende farmaceutische industrie. Het gaat hier om het vinden van een nieuwe balans. De medische wetenschap heeft geweldige resultaten bereikt met het ontwikkelen van bepaalde medicijnen en behandelwijzen, en die moeten vooral omarmd worden en toegepast blijven. Maar tegelijkertijd heeft ook de natuur veel te bieden met kruiden, planten en voedingssupplementen, en met natuurlijke behandelmethoden.

Er moet een regionaal netwerk van integere zorgprofessionals en zorgbedrijven worden opgebouwd die de gezondheid van de mens centraal stellen, op basis van direct contact tussen patiënt en arts en de reductie van de dominante rol van verzekeraars. Daarnaast zullen zorgcentra moeten worden opgezet met regionale ziekenhuizen, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, EHBO, en partners voor regionale zorgverzekering. Voor heel specialistische zorg waarvoor de regio te weinig schaalgrootte heeft kan worden samengewerkt met andere regio’s.